Mededelingen


AFSPRAAK VOOR VRIJDAGNAMIDDAG TIJDENS DE EXAMENPERIODE (6 en 13/12)

Alle ouders werden reeds bevraagd over de individuele regeling voor hun zoon/dochter tijdens de examenperiode.

Enkel de internen waarvan de ouders een schriftelijke toestemming hebben binnengebracht (via mail) kunnen de school na het examen verlaten.

De internen die na het examen op school blijven en in de namiddag op school studeren (tot 16.00 u.) worden verwacht zich aan te melden voor een warme maaltijd in de refter. In geen enkel geval wordt er eten van buiten de school gehaald/besteld, noch wordt er buiten de schoolmuren gegeten.

INSLAPEN OP ZONDAGAVOND TIJDENS DE EXAMENPERIODE

Alle internen die zich hebben ingeschreven om tijdens de examenperiode op internaat binnen te komen op zondagavond 7 en/of 15 december, zijn welkom tussen 20.30 u. en 21.30 u. De internen melden zich bij aankomst op het internaat aan bij de opvoeder op hun afdeling. Die avond gelden dezelfde afspraken als op andere zondagen.

WIJZIGINGEN ZONDAGAVONDINSTROOM NA HET 1ste TRIMESTER

Internen kunnen vrij kiezen om op zondagavond binnen te komen of op maandagochtend nog een ontbijt te nuttigen op internaat. Als er internen zijn die vanaf januari niet meer op zondagavond naar het internaat wensen te komen, maar wel op maandagmorgen, vragen we dit vooraf te melden (e-mail: internaat@sjcaalst.be). Dit geldt ook voor de internen die vanaf het tweede trimester net wel op zondagavond of maandagochtend voor het ontbijt wensen binnen te komen en dat in het eerste semester niet gedaan hebben.

Op zondagavond wordt er geen avondmaal meer voorzien, noch meegebracht naar het internaat. Ook wordt het internaat na aankomst niet meer verlaten.

Wij willen ook vragen om een eenmalige aan- of afwezigheid steeds vooraf te melden aan Dhr. Rik Langelet; liefst de week ervoor via mail (internaat@telenet.be) of telefonisch (0478/20 74 55).

LAATSTE SCHOOLDAGEN IN DECEMBER

  • Dinsdag 17 december 2019 hebben alle internen hun laatste examen. Om 12.00 u. sluit het internaat zijn deuren voor de internen van de Humaniora.
  • Woensdag 18 december hebben alle leerlingen van de humaniora vrijaf.
  • Donderdag 19 december krijgen de leerlingen hun rapport. Internen kunnen naar school komen om hun rapport zelf in ontvangst te nemen, maar zijn dit niet verplicht. Het rapport kan worden geraadpleegd op smartschool en dit vanaf 09.30 u. Om 14.00 u. start het oudercontact voor alle leerlingen van de Humaniora. Wanneer internen hun rapport in de voormiddag niet ophalen, zal dit met de ouders op het oudercontact worden meegegeven.
  • Op vrijdagvoormiddag 20 december volgen de internen het normale ritme van de school. Het internaat blijft gesloten. Om 11.30 u. sluit het Sint-Jozefscollege de deuren voor de kerstvakantie. Internen die zelf of waarvan de ouders niet aanwezig zijn op donderdag 19/12 om het rapport te komen afhalen, krijgen dit mee op vrijdag.
  • De internen van de lagere school blijven tijdens de examens van de humaniora tot 18.00 u. in de avondopvang van de school. Deze regeling start op donderdag 5 december. Na de examenperiode blijven onze jongste internen op het internaat welkom tot vrijdag 20 december. Het internaat sluit voor onze kleinsten de deuren om 08.00 u. Zij nemen die vrijdag ’s morgens hun bagage mee naar school en gaan na school onmiddellijk naar huis.

 

Print Friendly, PDF & Email