Pastoraal


Op het internaat hechten we belang aan bezieling en bezinning. Onze christelijke verbondenheid met God drukken wij uit in onze dagelijkse omgang met elkaar, in stille momenten en georganiseerde bezinningsmomenten. Bidden betekent in voeling blijven met de Vader, bij wie we onze inspiratie en energie vinden en waardoor we blijven openstaan voor een diepere spirituele dimensie. Jaarlijks komen wij met de internen samen om eucharistie te vieren (in sterke liturgische tijden zoals advent en veertigdagentijd). In de voetsporen van talrijke generaties collegestudenten voor ons, trekken we elk jaar in de meimaand te voet op Mariabedevaart naar Lede.

Bezinningsmomenten helpen ons bij een attente levenshouding en dagelijkse omgang met elkaar, bij het spontaan meeleven met elkaars lief en leed, bij het nemen van initiatief tot een zinvol engagement en bij het telkens terugvinden van eerbied en overgave. Daardoor kan onze internaatsgemeenschap een waardevolle thuis zijn voor een bewuste groep jongeren.

 

 pastoraal01  pastoraal02
Print Friendly, PDF & Email