Opvoedingsproject


Opvoedingsproject in een notendop

Het jezuïetenonderwijs wil jongeren opvoeden tot bekwame, gewetensvolle en meelevende mannen en vrouwen. Ons opvoedingsproject vindt inspiratie in het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola. Hij had ervaren dat leven volgens het Evangelie van Jezus Christus hem de innigste levensvreugde gaf. Deze ervaring wilde de stichter van de jezuïeten met zo veel mogelijk mensen delen.

Het ignatiaanse opvoedingsproject in tien bewegingen

 1. Vertrouwen geven: inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid
  Vanuit een basisvertrouwen in onze internen leren ze door de jaren heen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Met vallen en opstaan leren ze om op een verantwoorde manier zelfstandig om te gaan met hun studie- en vrije tijd, met zichzelf en met anderen.
 2. Zorg dragen voor leerlingen: cura personalis
  Elke intern heeft zijn eigen rugzak, gevuld met positieve en negatieve ervaringen, met sterktes en zwaktes … Elke leerling wordt uitgedaagd alle talenten te ontdekken en te ontwikkelen en mogelijke zwaktes te omarmen. Er is zo veel ruimte voor persoonlijke groei: lichamelijk, emotioneel, rationeel, creatief, sociaal en spiritueel.
 3. Uitdagen tot meer: magis
  Jongeren ontdekken op het internaat wie ze zijn, wat ze kunnen en waar ze staan in het leven. Onze opvoeding heeft als doelstelling onze internen te laten groeien. Echte groei vraagt om een zinvol perspectief gericht op God en de medemens.
 4. Smaak geven: non multa sed multum
  Om te groeien volstaat het niet om veel te weten. Veel is dikwijls synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. Alleen wie zich het geleerde eigen maakt, leert écht bij.
  Innerlijk leren ‘smaken’ vraagt  heel wat: focussen, verbanden zoeken, betekenis ontdekken, je inleven in gedachten en gevoelens van anderen, je openen voor schoonheid, oog krijgen voor wat verwondert…  Of korter: niet alleen van buiten, maar vooral van binnen leren.
 5. Reflecteren en kritisch kiezen: onderscheiden
  Terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de ignatiaanse pedagogie. Jongeren staan geregeld stil bij wat ze geleerd hebben en bij wat dat innerlijk met hen doet. Wij helpen hen bij de reflectie over wat belangrijk is voor henzelf en voor anderen. We willen hen leren onderscheiden waar het echt op aankomt in het eigen leven, waar hun diepste interesses liggen. Dit moet hen helpen goede keuzen te maken.
 6. De hele mens vormen: bekwaam, bewust, bewogen
  Onze opvoeding legt zich toe op de vorming van de hele persoon. We hopen dat onze jongeren doorheen het brede aanbod uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen.
 7. Samenwerken, samen leven: eenheid in verscheidenheid
  Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet alleen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid is daarbij geen hinderpaal, maar juist een bron van rijkdom.
 8. Perspectieven openen: God zoeken in alle dingen
  Het internaat is een micromaatschappij, maar onze wereld is zo veel groter. We willen met een open blik naar die wereld kijken, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid. Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzichtbare : de ervaring dat we God kunnen zoeken en vinden in alle dingen.
 9. Zorg dragen voor de wereld: “en todo amar y servir”
  Je talenten ontwikkelen, je vormen en scholen, bijleren in al zijn facetten, het is uitermate belangrijk. We komen echter pas ten volle tot ons recht als we iets kunnen betekenen voor anderen. Daarom wordt iedereen  uitgenodigd tot dienstbaarheid: ongevraagd een handje toesteken je inschakelen in klas- en schoolprojecten, oefenen in  daadwerkelijke verbondenheid.  We hopen dat deze ervaringen  smaak geven om  zelf uit te zoeken hoe je op een jouw passende manier kan bijdragen aan een betere wereld, nu en later.
 10. Handelen in dankbaarheid: terugblik
  Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen en gefundeerd op het vertrouwen dat ons leven een geschek is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die in die dankbaarheid levenskracht vinden en er anderen in laten delen.

 

Het volledige opvoedingsproject kan u hier downloaden.

Print Friendly, PDF & Email