Kostgeld


Het kostgeld voor schooljaar 2019-2020 (inclusief alle maaltijden en ontspanningsactiviteiten) bedraagt op jaarbasis :

  • € 3.180 voor een intern van de Lagere School : 5de tot 6de leerjaar
  • € 3.300 voor een intern van de Humaniora : 1ste tot 4de jaar
  • € 3.400 voor een intern van de Humaniora : 5de tot 6de jaar

De facultatieve kostprijs voor de instroom van internen op zondagavond bedraagt op jaarbasis €300.

Er is een korting van 5% voor de 2de intern en 10% voor de 3de intern.

Het kostgeld voor het internaat wordt in drie schijven betaald (per trimester). De betaling gebeurt via overschrijving na de trimesteriële ontvangst van een factuur via de school.

Het internaatsgeld is fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar. De beheerder schrijft in dit geval een attest uit.

Print Friendly, PDF & Email