Thema respect (werkgroep diversiteit)


Ook het internaat wil haar steentje bijdragen tot het respectvol omgaan met elkaar. Onze internen geven alvast hun goede voornemens.

Print Friendly, PDF & Email