Welkom


HET INTERNAAT …  EEN UITDAGING

 

Ons internaat, dat reeds sinds 1780 een tweede thuis biedt aan scholieren, wil een leefgemeenschap zijn waarin jonge mensen, onder toegewijde begeleiding, samen werken, spelen, leven. Wij bouwen samen een gemeenschap waarin jongeren kunnen groeien naar gelukkig menszijn in deze tijd: emotioneel, verstandelijk, lichamelijk én geestelijk.

Deze taak kan, in welke vorm ook, geen andere zijn dan te leven en te werken met en voor de anderen om zo bij te dragen tot elkaars geluk. Ons hiertoe te bekwamen en dit nu al met elkaar beleven in vrijheid en verantwoordelijkheid is het doel en tevens de norm van al wat we doen.

Inzet voor studie, een zinvolle ontspanning, een voorname levensstijl en een waarachtige geloofsbeleving vormen de pijlers van ons samenzijn.

woensdagmiddag op internaat (25)

EERST DE STUDIE …

Evenals in de school neemt op het internaat de studie een belangrijke plaats in. Naast de vaste studietijden kunnen de internen op hun kamer verder studeren wanneer de soms lastige studie-opdracht dit vereist.

De internen van de lagere school, de eerste graad en de tweede graad studeren de eerste periode in de studiezaal. De tweede periode studeren ze op hun eigen kamer, waar er mogelijkheid is tot individuele studiebegeleiding. De internen van de derde graad tenslotte studeren enkel op hun eigen kamer.

De studiemeester volgt de studieresultaten op de voet, legt contacten met leerlingenbegeleiders, leraren en CLB en brengt ouders regelmatig op de hoogte van de attitude van hun kinderen. Trimestrieel worden de ouders uitgenodigd op een oudercontact van het internaat. De studiemeester helpt vooral bij het efficiënt studeren met raad en daad.

2de graad - park

EN DAN DE ONTSPANNING

Uiteraard betekent het internaatsleven meer dan studeren alleen. Ontspanning van geest en lichaam is immers onontbeerlijk wil men doelmatig studeren.

Tijdens de ontspanningsmomenten bieden wij aan onze internen een zo breed mogelijke waaier van verantwoorde recreatiemogelijkheden. Daarin neemt sport uiteraard een belangrijke plaats in. Hiervoor maken we dankbaar gebruik van de ruime en moderne sportaccommodatie waarover het college beschikt: zwembad, polyvalente sportzaal, basketzaal. Ook de sportterreinen van het stadspark in de onmiddellijke omgeving van de school worden regelmatig bezocht. Voor wie het wat rustiger aan wil doen biedt de speelzaal soelaas: men kan er met elkaar wedijveren in biljart, tafelvoetbal, tafeltennis, darts, …

Toneel, film, vastenactie, stadsspel, quiz, bowling, bosspel, kookavond, schildenspel, engagement voor Mater Interna … dit alles krijgt zijn plaats in onze activiteitenkalender!

Als de dag ten einde loopt kan men voor het slapengaan terecht in de huiskamers. Een boek lezen, een babbeltje slaan, een gezelschapsspel spelen, een frisdrank nuttigen, tot rust komen bij een muziekje, gezellig samenzitten in de televisiehoek …  Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Print Friendly, PDF & Email